Supply Team

Job Description:

 • Understanding Geniee’s services from an intellectual and applied perspective; transfer that knowledge to clients – website owner (Publisher).
 • Am hiểu và tư vấn sản phẩm của Geniee tới khách hàng
 • Looking for new clients (Publishers). Acquiring new publishers using multiple approaches. 
 • Chủ động tìm hiểu, tiếp cận khách hàng tiềm năng; biết tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh từ sản phẩm dịch vụ của Geniee
 • Effectively and strategically present advertising opportunities to Publisher clients working directly with Publisher partners to build relationship and provide excellent customer service.
 • Chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp, xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng
 • Optimizing, tracking and analyzing client performance with the suggestion made to the client in terms of increase performance.
 • Theo dõi, phân tích và tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu hoá doanh thu
 • Coordinate with internal and external stakeholders to provide Publisher client ultimate support.
 • Điều phối các nguồn lực bên trong và ngoài để cung cấp giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất cho khách hàng
 • Responsible for developing strong and effective working relationships with other departments and a direct supervisor
 • Phối hợp chặt chẽ với quản lý trực tiếp và các phòng ban liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động

Job Requirements:

 • Advance Chinese level (HSK5), intermediate Business English 
 • Tiếng Trung trình độ Trung cấp (HSK5), tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Experience in B2B sales.
 • Kinh nghiệm bán hàng B2B (mô hình kinh doanh thương mại điện tử)
 • Online advertising  knowledge, good skill in  Google searching .Experience in online ad-ops and/or campaign management within a digital media agency, ad network or online publisher is a plus
 • Có kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo hoặc quản lý chiến dịch với các dịch vụ truyền thông số, mạng lưới quảng cáo hoặc quảng cáo online là một lợi thế
 • Numerate and analytical: Understand online performance metrics and advertising investment decisions is a plus 
 • Kỹ năng phân tích và tính toán: Có hiểu biết về thước đo hiệu suất online và các quyết định đầu tư trong quảng cáo là một lợi thế
 • Extrovert, eager to learn, working independently, teamwork skill, promoting and good communication skill 
 • Hướng ngoại, ham học hỏi, làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, quảng bá và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Vietnamese/Permanent residents ONLY
 • BẮT BUỘC phải là công dân Việt Nam hoặc định cư lâu dài ở Việt Nam

Employment package:

 • Salary: negotiable , quarter incentive when reaching monthly sales target.
 • Mức lương: Thỏa thuận, thưởng cá nhân hàng tháng khi đạt đủ chỉ tiêu doanh số 
 • Half year bonus, salary review twice a year 
 • Thưởng HY: Lên đến 50% lương gross, review lương 2 lần trên một năm
 • Opportunities to take business trips abroad
 • Có cơ hội đi công tác nước ngoài 
 • Teambuilding, annual company trip.
 • MVP, MVT awards (most valuable person/ Most valuable team) 
 • Các giải thưởng MVP, MVT (Nhân viên xuất sắc nhất, team xuất sắc nhất)
 • Health check annually
 • Khám sức khỏe hàng năm 
 • PVI insurance for staff and family member
 • Bảo hiểm PVI cho nhân viên và một người thân trong gia đình
 • Working hour: 9 a.m. – 6 p.m. (1-hour lunch break) from Monday to Friday. 
 • Thời gian làm việc : 9 giờ đến 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Work in an international, dynamic and friendly environment
 • Được làm việc trong môi trường quốc tế, thân thiện và chuyên nghiệp

Job Locations
Ngoc Khanh Plaza, No.1 Pham Huy Thong, Ba Dinh, Hanoi

Resume submission:

recruitment-gv@geniee.co.jp

To apply for this job email your details to recruitment-gv@geniee.co.jp